2010, ഡിസംബർ 26, ഞായറാഴ്‌ച

Silhouette..........


2010, ഡിസംബർ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

sun set...


2010, ഡിസംബർ 11, ശനിയാഴ്‌ച

Spider...............

2010, ഡിസംബർ 8, ബുധനാഴ്‌ച

Moon............

2010, നവംബർ 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

frinds...........

2010, നവംബർ 12, വെള്ളിയാഴ്‌ച

butterflys...........2010, നവംബർ 1, തിങ്കളാഴ്‌ച

its for u....................2010, ഒക്‌ടോബർ 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

Flower Bud

2010, ഒക്‌ടോബർ 10, ഞായറാഴ്‌ച

Mukutttee......

2010, ഒക്‌ടോബർ 2, ശനിയാഴ്‌ച

just for u..............

2010, സെപ്റ്റംബർ 22, ബുധനാഴ്‌ച

My river.......


2010, സെപ്റ്റംബർ 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

Beauty of desert....


2010, സെപ്റ്റംബർ 12, ഞായറാഴ്‌ച

Al ain hill...........

2010, സെപ്റ്റംബർ 3, വെള്ളിയാഴ്‌ച

life is a journey.............

2010, ഓഗസ്റ്റ് 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

Child Photograhy..(pachu...)2010, ഓഗസ്റ്റ് 17, ചൊവ്വാഴ്ച

drops...........

2010, ജൂലൈ 30, വെള്ളിയാഴ്‌ച

Rain drops..............

2010, ജൂലൈ 21, ബുധനാഴ്‌ച

The Way in Life.......

2010, ജൂലൈ 13, ചൊവ്വാഴ്ച

ചിത്രശലഭം......

2010, മേയ് 29, ശനിയാഴ്‌ച

Fasion show..(abu dhabi)


2010, മേയ് 21, വെള്ളിയാഴ്‌ച

i am alone.....

2010, ഏപ്രിൽ 25, ഞായറാഴ്‌ച

Womad Muscial Event (Abu Dhabi)

Followers