2010, ഡിസംബർ 26, ഞായറാഴ്‌ച

Silhouette..........


ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

Followers