2011, ഫെബ്രുവരി 11, വെള്ളിയാഴ്‌ച

This is how life ends......

ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

Followers