2011, ഒക്‌ടോബർ 22, ശനിയാഴ്‌ച

life is a journey

2011, ഒക്‌ടോബർ 13, വ്യാഴാഴ്‌ച

Athirapilli Waterfall....


2011, സെപ്റ്റംബർ 2, വെള്ളിയാഴ്‌ച

loneliness-3

2011, ഓഗസ്റ്റ് 21, ഞായറാഴ്‌ച

Green....


2011, ഓഗസ്റ്റ് 12, വെള്ളിയാഴ്‌ച

Monsoon Collections-1

2011, ഓഗസ്റ്റ് 8, തിങ്കളാഴ്‌ച

loneliness-2

2011, ഓഗസ്റ്റ് 4, വ്യാഴാഴ്‌ച

loneliness

2011, ഓഗസ്റ്റ് 1, തിങ്കളാഴ്‌ച

Heaven in Earth.....
2011, ജൂൺ 29, ബുധനാഴ്‌ച

Made for Each other...


2011, ജൂൺ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

A Musical Symphony

2011, മാർച്ച് 23, ബുധനാഴ്‌ച

After Rain.....

2011, മാർച്ച് 16, ബുധനാഴ്‌ച

Second biggest Mosk in the world2011, ഫെബ്രുവരി 11, വെള്ളിയാഴ്‌ച

This is how life ends......

2011, ജനുവരി 6, വ്യാഴാഴ്‌ച

fashion shoot.....

2011, ജനുവരി 4, ചൊവ്വാഴ്ച

silhouette...2

Followers