2010, നവംബർ 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

frinds...........

2010, നവംബർ 12, വെള്ളിയാഴ്‌ച

butterflys...........2010, നവംബർ 1, തിങ്കളാഴ്‌ച

its for u....................ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

Followers