2011, സെപ്റ്റംബർ 2, വെള്ളിയാഴ്‌ച

loneliness-3

ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

Followers