2011, ഓഗസ്റ്റ് 1, തിങ്കളാഴ്‌ച

Heaven in Earth.....
ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

Followers